Ness City Triathlon

Milí priatelia, športovci, triatlonisti!

Keďže je z dôvodu šírenia ochorenia Covid-19 zakázané konanie masových športových podujatí, museli sme prijať rozhodnutie, že v roku 2020 sa NESS City Triathlon organizovať nebudeme. Tým z vás, ktorí sa už stihli zaregistrovať a zaplatiť štartovné samozrejme garantujeme, podľa platných Všeobecných podmienok, presun štartovného na rok 2021.

Prihliadnuc na výnimočnosť situácie môžu takíto účastníci v tomto roku požiadať i o vrátenie účastníckeho poplatku, pričom k oznámeniu takejto požiadavky ich ešte osobitným mailom vyzveme. Každému prajeme pevné zdravie a tešíme sa na vás o rok.