Kosice City Duathlon

10. - 31. JÚL 2021

VIRTUAL RACE

KDEKOĽVEK

}

KEDYKOĽVEK

l

Opakované zápisy

Kosice City Duathlon 2021

Pandémia Covid-19 v roku 2020 preťala šnúru obľúbeného mestského sprint triatlonu, ktorý od roku 2016 niesol názov NESS CITY TRIATHLON. V roku 2021 chceme všetkým doterajším účastníkom, fanúšikom a priateľom aktívneho životného štýlu ponúknuť nový virtuálny formát podujatia, ktorý nám všetkým pomôže preklenúť dlhé obdobie bez športového súťaženia v podobe, na akú sme boli dlho zvyknutí. KOŠICE CITY DUATHLON je tu od 10. do 31. júla 2021 pre všetkých, ktorí sa kamarátia s behom i cyklistikou a sú pripravení sa do našej výzvy zapojiť. Práve virtuálna podoba podujatia prinesie do celého súťaženia aj viacero zaujímavých benefitov v podobe možnosti absolvovať športové disciplíny oddelene, v akomkoľvek čase, aj opakovane a napokon aj kdekoľvek na svete.

 

Veríme, že sa zapojíte a ostanete s nami v nádeji, že čoskoro sa v Košiciach stretneme všetci spoločne, v rovnakom čase a na rovnakom mieste.

VÝSLEDKOVÁ LISTINA

PROPOZÍCIE A PODMIENKY ÚČASTI

Organizátori

Progress Promotion Košice, s r. o., Občianske združenie Apolis, Maratónsky klub Košice.

Popis podujatia

Košice City  Duathlon je virtuálne športové podujatie, ktoré nahrádza v tomto roku z pandemických dôvodom neuskutočniteľný City Triathlon, organizovaný v Košiciach od roku 2016.

Disciplíny

Duatlon

 • Beh 5 km
 • Cyklistika 20 km

Termín

Podujatie sa koná v termíne od 10. do 31. júla 2021.

Spôsob absolvovania disciplín

Absolvovanie každej z predpísaných disciplín (beh, cyklistika) je individuálne a za odmeranie a zaznamenanie výsledného času je zodpovedný samotný účastník.

Každú z disciplín je možne absolvovať oddelene, teda v inom čase alebo ihneď po sebe.

Každú z disciplín absolvuje pretekár na ľubovoľnom mieste podľa vlastného výberu s podmienkou, že takáto trať nebude vykazovať záporné prevýšenie a teda súčet klesaní nebude vyšší ako súčet stúpaní.

Meranie a vyhodnocovania výsledkov

Meranie časov prebieha cez vlastné zariadenie pretekára (mobilný telefón, športové hodinky), pričom výstup z tohto merania (vo forme GPX súboru) nahrá pretekár do evidenčného systému podujatia podľa pokynov organizátora, ktoré obdrží e-mailom po registrácii. Hodinky alebo mobilná aplikácia použitá pretekárom na meranie športového výkonu musia vedieť vygenerovať GPX súbor.

V prípade, ak pretekár absolvuje v behu alebo v cyklistike trať dlhšiu ako je predpísaná, systém zaráta pretekárovi výkon a čas, ktorý zodpovedá najrýchlejšie zdolanej predpísanej vzdialenosti v každej z disciplín.

Pokiaľ má pretekár v aplikácii nastavenú funkciu, ktorá automaticky stopne meranie času počas športového výkonu, keď pretekár zastane, takýto netto výsledok nie je výsledkom, ktorý sa nahrá pre účely zostavenia výsledkovej listiny. Do výsledkovej listiny sa vždy ráta brutto čas športového výkonu vrátane času, počas ktorého pretekár nie je v pohybe.

Každý pretekár môže ktorúkoľvek z oboch disciplín absolvovať počas doby trvania podujatia (10. 7. –  31. 7. 2021) aj opakovane. Pretekári, ktorí zlepšia postupne svoj čas v ktorejkoľvek disciplíne, môžu tieto výkony opakovane nahrať do systému. Do systému a výsledkov sa pretekárovi zaráta vždy ten výkon, ktorý nahrá ako posledný.

Priebežné a končené výsledky pretekov zverejní organizátor na webe podujatia.

Kritérium pre stanovenie výsledkovej listiny je súčet časov z behu a cyklistiky.

Organizátor ani účastník nemajú možnosť zasahovať do algoritmu vyhodnotenia, ktorého systémové výpočty sú obecne naprogramované. Proti vyhodnoteniu výkonu v systéme nie je možne podať zo strany pretekára námietku.

Kategórie

Preteky Košice City Duathlon prebiehajú a sú vyhodnocované v týchto kategóriách

Absolútne poradie

 • Muži Open (rok narodenia 2006 a starší*)
 • Ženy Open (rok narodenia 2006 a staršie*)

Vekové kategórie

 • Masters  M40 & Ž 40 (1981 a starší)
 • Masters  M50 & Ž50 (1971 a starší)
 • Masters  M60 & Ž60 (1961 a starší)
 • Juniori a Juniorky (rok nar. 2003 – 2006)

*Na preteky sa môže prihlásiť pretekár/ pretekárka, ktorí v roku 2021 dosiahnu vek minimálne 15 rokov.

Štartovné a spôsob platby

20 EUR

Platbu je možné uskutočniť iba kartou v procese on-line registrácie.

Čo získava účastník

Riadne zaregistrovaný účastník s uhradeným štartovným získava:

 • Právo účasti na podujatí.
 • Zápis a zverejnenie dosiahnutého výkonu vo výsledkovej listine podujatia.
 • Značkové TriDri® Finisher tričko Košice City Duathlon 2021
 • Zaradenie do žrebovania o bicykel TREK a ďalšie ceny Košice City Duathlon 2021

Tričko Finisher si každý účastník bude môcť bezplatne objednať pomocou zľavového kódu na e-shope www.run24.sk. Tento zľavový kód pošle organizátor všetkým účastníkom po skončení podujatia. Zľavový kód na objednanie trička bude možné uplatniť do 10. augusta 2021. Po tomto termíne účastník na tričko stráca nárok. Dôvodom je hromadná objednávka , potlač a distribúcia účastníckych tričiek zo strany organizátora. V prípade, ak sa účastník podujatia z akýchkoľvek dôvodov nezúčastní, teda neabsolvuje predpísanú dĺžku trate a nenahlási svoj výkon do systému organizátora, stráca nárok na vyššie uvedené služby a benefity a nemá tiež nárok na vrátenie štartovného.

Oceňovanie

Organizátor ocení vecnými cenami prvých troch pretekárov kategórie MUŽI OPEN a ŽENY OPEN a tiež jedného najrýchlejšieho pretekára v každej vekovej kategórii.

Bicykel TREK

HRAJ O SKVELÝ BICYKEL TREK

Zaregistruj sa a budeš zaradený do žrebovania o bicykel TREK Domane AL 3 Disc.

KOŠICE DUATHLON E-SHOP

Pre všetkých účastníkov máme po skončení podujatia pripravené značkové TriDri® tričká FINISHER v limitovanej edícii, ktoré si budú môcť vďaka zľavovému kódu bezplatne objednať cez e-shop www.run24.sk A komu nebude jedno stačiť, pokojne si môže do košíka prihodiť ďalšie 😊

Kosice City Duathlon 2021 - tricka - run24.sk
Kosice City Duathlon 2021 - tricka - run24.sk
Kosice City Duathlon 2021 - tricka - run24.sk
Kosice City Duathlon 2021 - tricka - run24.sk
Kosice City Duathlon 2021 - tricka - run24.sk

Organizátori

Progress Promotion
Maratónsky Klub Košice

Partneri

Kosice
Trek
Chrisberry
Apolis

KOŠICE DUATHLON je súčasťou celoročného športového programu Medzinárodného maratónu mieru v Košiciach.

Medzinarodný Maratón Mieru

Technologický partner

eSolutions

Progress Promotion Košice, s r.o.

Žriedlová 30, 040 01 Košice

0911 700 145